söndag 14 oktober 2012

Hur kan jag sakna något som jag aldrig hade?

Livet med fina P blev inte som vi tänkt, det tog slut långt innan det hann börja. Att träffa honom igår rev upp såren och fick mig att undra varför vi gav upp. I mångt och mycket är han allt jag söker. I andra avseenden är han det inte - han har en den issues att jobba men men jag hjälper honom gärna eftersom jag har gjort en liknande resa själv. Nu blev det inte så och hur gärna jag än vill kvarstår faktum att han valde bort oss för dansen. Och troligen för sin danspartner.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar