torsdag 12 april 2012

Vill du verkligen sluta?

Handen på hjärtat, vill du verkligen sluta hetsäta? Det är en trygghet samtidigt som det är ett helvetet. Men vem är du utan hetsätningen och hur ska du hantera det jobbiga i livet om du inte äter på det? Om man ska göra en förändring krävs det lite tankearbete innan du sätter igång. Villighet och styrka.

Alla har vi olika stora konsekvenser av hetsätningen. Vissa går upp i vikt, andra inte, vissa gör det bara ibland och andra varje dag. Vissa isolerar sig totalt och andra lever på ungefär som vanligt. Är konsekvenserna tillräckligt stora för att du ska göra det mentala grovjobb som faktiskt krävs för att tillfriskna?

Jag var osäker och har varit det stundtals. För det var så skönt att hetsäta. Att avskärma mig från världen, stänga av krav och måsten, bara vara jag för en stund. Men det kostade pengar, energi och vänner. Det förstörde min kropp, självkänsla och mina relationer. Det var inget liv. Därför var det, och är fortfarande, viktigt att jag hittar andra sätt att stänga av krav och måsten, bara få vara jag för en stund, utan hetsätning. Det kräver nya verktyg och vanor - efter ett år i OA jobbar jag fortfarande på det. För det tar tid. 20 år av hetsätning raderas inte bara ut av ett år i tillfrisknande.

Bonnie Raitt – I Don't Want Anything To Change

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar